Agrobis: Ontwikkeling en implementatie van kwaliteitsmanagementsystemen

resultaatgericht
continu verbeteren
realtime data
door sensortechniek
procesbeheersing

Wat kan Agrobis voor u doen?

Agrobis ontwikkelt en implementeert kwaliteitsmanagementsystemen en software voor bedrijven in de agrarische sector. Kwaliteit geeft de mate aan waarin eigenschappen en kenmerken van een product, systeem of proces voorziet in de behoefte van een klant. 
Een kwaliteitsmanagementsysteem is het systematisch en gestructureerd meten, verbeteren, vernieuwen en borgen van de kwaliteit. De focus van een dergelijk systeem ligt op permanente efficiëntie en effectiviteit, dit om tot hogere prestaties te komen.
Kort gezegd de weg naar continu verbeteren.